jump to navigation

Telkontar.504

Telkontar.504, który z Wędrowcem odnalazł tak wiele cech wspólnych jakby byli jedną osobą, jest pierwszym stale współpracującym autorem niniejszego bloga.

Od wielu lat zafascynowany medytacją i niezwykłymi, niewyjaśnionymi stronami życia. Wszystkie te zainteresowania, choć wracały i umykały z czasem – pewnego razu spotkały się w magii. Od tego momentu droga została wytyczona.

Telkontar.504 od 2006 na poważnie, choć początkowo bardzo nieskładnie, praktykuje magię. Od 2008 prowadzi formalną praktykę magiczną wg wzorów z „Psychonauty” Petera J. Carrolla. Przebył 6-miesięczny nieprzerwany okres praktyki Liber MMM. Planuje go powtórzyć; jednocześnie przyjmuje krótsze ślubowania co do konkretnych praktyk. Do tej pory odbył cztery formalne okresy Monastycyzmu Chaosu, praktyki opisanej w Liber Kaos Petera Carrolla – w tym dwa z nich Ekstremalne.

Magię traktuje jako ścieżkę mistyczną, ekwiwalent znanych z innych kultur sposobów osiągnięcia najwyższego metafizycznego celu. Oczywiście, oznacza to przekonanie wzięte z tzw. „filozofii wieczystej” (por. książka A. Huxley’a pod tym tytułem), że religie i mistycyzmy różnymi słowami nazywają ten sam cel, czy jest nim przebóstwienie, zjednoczenie z Bogiem, Dao, Absolutem, odnalezienie Ukrytego Imama, zrealizowanie stanu Buddy czy jakkolwiek jeszcze to zwać.

Podejmowane przez niego praktyki:

i kilka innych, pomniejszych.

Aktywny członek Magicznego Paktu Iluminatów Thanaterosa, Satrapii Polskiej, Sekcji Wysp Brytyjskich. Honorowy członek Sekcji Austriackiej IOT. 3°, Wtajemniczony, Magicznego Paktu Iluminatów Thanaterosa.

Przez krótki, acz burzliwy, okres – członek Kręgu Ars Magna. Jeszcze krócej – członek Fraternitas Occulti.

Reklamy
%d blogerów lubi to: